Svenska statens betalningar resulterade i ett överskott på 28,2 miljarder kronor i juli. Det kan jämföras med Riksgäldens prognos som var ett överskott på 34,6 miljarder kronor.

ANNONS

Det framgår av ett pressmeddelande från Riksgälden.

Den huvudsakliga förklaringen till det lägre överskottet är att skatteinkomsterna var cirka 6 miljarder kronor lägre än prognos, vilket främst berodde på högre utbetalningar från skattekontot än väntat.

För tolvmånadersperioden till och med juni 2019 visade statens betalningar ett överskott på 98,7 miljarder kronor.

ANNONS
ANNONS

Statsskulden uppgick till 1 074 miljarder kronor i slutet av juli.