Konjunkturinstitutet höjer prognosen för svensk tillväxt i 2018 något efter den oväntat starka tillväxten i andra kvartalet, trots att sommarens extremväder bedöms hämma tillväxten något under andra halvåret.

Det framgår av en konjunkturuppdatering som publicerades idag.

Tillväxten väntas uppgå till 2,6 procent i 2018, från tidigare bedömning i juni om 2,4 procent. Nästa år väntas den bromsa in till 1,8 procent, en mindre nedjustering från tidigare prognos på 1,9 procent.

ANNONS
ANNONS

”En robust tillväxt i omvärlden ger draghjälp åt den svenska exporten framöver, samtidigt som olika indikatorer pekar på att den inhemska efterfrågan fortsätter att öka i ungefär normal takt den närmaste tiden”, resonerar KI.

Under den kommande mandatperioden bedöms utrymmet för ofinansierade reformer uppgå till ca 110 miljarder kronor.

”Trots högkonjunkturen är finanspolitiken expansiv i år och det överskott som finns i de offentliga finanserna förklaras helt av konjunkturen. I strukturella, det vill säga konjunkturjusterade, termer är det offentliga sparandet nära noll i år och det krävs därför att en mer återhållsam finanspolitik framöver för att överskottsmålet ska nås”, resonerar KI.