En majoritet, 65 procent, av deltagarna i SEB:s senaste investerarenkät tror att Riksbanken höjer styrräntan i år. Av dessa spår den största delen, eller 40 procent, att den sker i december.

Det kan jämföras med investerarenkäten i februari då de flesta trodde på en räntehöjning i juli eller september, även om förväntningarna lutade mot en senare höjning.

Under nästa år väntas ytterligare två höjningar vilket är något mindre än i enkäten inför Riksbankens möte i februari.

ANNONS
ANNONS

Förväntningarna inför räntebeske­det på torsdag är blandade med en majoritet, eller 61 procent, som tror att direktionen kommer att sänka ränteprog­nosen för i år medan 26 procent räknar med en oförändrad bana och 13 procent tror att banan höjs.

Vidare uppger 83 procent av deltagarna att den extremt expansiva penningpolitiken under de senaste åren inte lett till ökat förtroende för inflationsmålet.