Sverige uppvisar goda resultat i årets internationella Pisa-undersökning. Höjningen i samtliga undersökta kategorier kan innebära stora vinster för svenska ekonomin, visar undersökningen. 

ANNONS

Pisa-undersökningen görs var tredje år och redovisar skolresultat i tre kategorier. I samtliga kategorier – läsförståelse, matematik och naturkunskap – har Sverige ökat sitt resultat från förra undersökningen, och ligger nu över OECD-snittet.

I en rapport som gjordes inför undersökningen av ett EU-institut fastslås att ett förbättrat resultat kan innebära ett lyft för länders BNP.

En ökning av Sveriges resultat med 25 poäng kan leda till en ökning av bruttonationalprodukten med 1.757 miljarder euro vid århundradets slut, enligt SvD. Sverige ökade sitt resultat med 21 poäng.

Årets undersökning är en fortsättning på en positiv trend efter det oväntat svaga resultatet i 2012 års mätning, då Sverige hamnade under OECD-snittet i samtliga ämnen.

Skolminister Anna Ekström beskrev tisdagen som en ”glädjens dag” på Twitter efter resultatet:

Tidigare utbildningsminister Jan Björklund menar att skolreformen som hans parti Liberalerna (då Folkpartiet) iscensatte under Alliansregeringens mandatperioder var en nyckel till förbättringarna i skolresultaten.

ANNONS
ANNONS