EU-kommissionen föreslår nu att det blir ett brott i EU att bryta mot sanktioner. Den som bryter mot EU-sanktioner ska få sina tillgångar frusna – och konfiskerade. Man understryker att det är ”ett särskilt allvarligt brott”, eftersom det ”utgör ett hot mot internationell fred och säkerhet”.

ANNONS

De sanktioner EU infört efter Rysslands invasion av Ukraina ska upprätthållas. Nu skärps tonen ytterligare. I ett pressmeddelande konstaterar man att det är synnerligen allvarligt att bryta mot sanktionerna, och att man därför vill lägga till det i listan för EU-brott.

EU vill konfiskera tillgångar

Kommissionen konstaterar att så länge ”den ryska aggressionen i Ukraina pågår” är det av största vikt att sanktionerna genomförs fullt ut. Att bryta mot dessa ska inte löna sig, och man vill därför också kunna konfiskera tillgångar som tillhör personer och företag som bryter mot sanktionerna.

Om förslaget godkänns kommer det att finnas en gemensam standard för EU-länderna när det gäller brott och straff inom unionen. Det blir också lättare att utreda, åtala och bestraffa överträdelser i alla medlemsländer.

Förslag moderniserar regler

EU-kommissionen listar också vad man vill kriminalisera. Det handlar om att direkt eller indirekt kringgå sanktionerna, och där ingår döljade av tillgångar. Det kan också handla om att inte frysa tillgångar som tillhör, eller kontrolleras av en person eller en enhet, eller att handla med gods som faller under handelsförbudet.

EU-kommissionen föreslår också en modernisering av reglerna för återvinning av tillgångar. Asset Recovery Offices ska få större mandat att snabbt kunna spåra och identifiera tillgångar tillhörande personer eller en enhet som har sanktioner riktade mot sig. Man ska också få större möjligheter att konfiskera tillgångar från fler brott, och där finns brott mot sanktioner med.

Kontor i alla medlemsländer

Kapitalförvaltningskontor ska etableras i alla medlemsstater så att frysta tillgångar inte förlorar i värde. Kontoren ska kunna sälja dessa frysta tillgångar om de riskerar att minska i värde, eller är dyra att ta hand om.

EU: Konfiskera egendom om sanktionerna bryts
Den tjeckiska kommissionären Věra Jourová säger att brott mot EU:s sanktioner måste ge allvarliga konsekvenser. Foto: TT

”EU-sanktioner måste respekteras och de som försöker kringå dem straffas”, säger Věra Jourová, EU-kommissionär med ansvar för värderingar och öppenhet. ”Brott mot EU-sanktioner är ett allvarligt brott som måste ge allvarliga konsekvenser.”

”Vi behöver regler som gäller för hela EU för att slå fast det”, fortsätter hon. ”Som en union står vi upp för våra värden och måste se till att de som gör att Putins krigsmaskin kan fortsätta fungera betalar priset för det”.

Gäller ”vanliga” kriminella också

EU:s förslag gäller också för andra brott, så oligarker och kriminella får se upp om det röstas igenom. Ylva Johansson, kommissionär för inrikes frågor, säger:

ANNONS
ANNONS

”Nu föreslår den europeiska unionen nya verktyg för att slåss mot organiserad brottslighet genom att följa spåret efter dessa tillgångar”, fortsätter hon. ”Slutligen innebär kriminaliseringen av brott mot sanktionerna att reaktionstiden mot oseriösa aktörer blir mycket kortare”.

Läs även: Putin använder Ukrainas grödor som ”utpressningsverktyg” [Dagens PS]

Läs även: Rekordmycket rysk olja på haven – trots sanktionerna [Dagens PS]