Coronakrisen påverkar statens finanser mer än Ekonomistyrningsverket tidigare kalkylerat med.

Enligt en prognosuppdatering lyfter Sveriges budgetunderskott i år till drygt 7 procent, samtidigt blir statsskulden 43 procent av BNP.

Det spår ESV och räknar med att statsskulden ligger kvar på samma nivå nästa år.

”Coronaviruset får ännu större effekt på svensk ekonomi än vad vi räknade med i vår marsprognos”, skriver Ann-Sofie Öberg, biträdande avdelningschef på ESV i en kommentar.

I pressmeddelandet framgår det att ESV tror att arbetslösheten i år stiger till över 10 procent.

ANNONS
ANNONS

”Ökade utgifter och minskade skatteintäkter leder till ett underskott i den offentliga sektorns finansiella sparande på 350 miljarder kronor”, heter det bland annat.