Nu växer ekonomin i Sverige igen och BNP ökar, visar preliminära siffror från Statistiska centralbyrån, SCB.

ANNONS

Sveriges BNP ökade med 0,4 procent i maj, säsongsrensat och jämfört med föregående månad, enligt BNP-indikatorns preliminära sammanställning.

”Efter starka mars och svaga april som båda i stor utsträckning drevs av effekterna från en skatteförändring på nyregistrerade motorfordon 1 april var utvecklingen i maj mer i linje med det vi sett tidigare månader”, säger Mattias Kain Wyatt, nationalekonom på SCB, i ett pressmeddelande.

diagram

Jämfört med maj 2020 – när pandemin var som värst – var aktiviteten i ekonomin 10,2 procent högre i maj i år.

Kraftigt lyft från låga nivåer

Men även om ekonomin i Sverige nu växer och BNP ökar, så sker den starka uppgången från låga nivåer och i maj 2020 var ekonomin rejält stukad av coronapandemin, konstaterar SCB.

BNP-indikatorn ger en tidig bild av utvecklingen i bruttonationalprodukten, BNP.

Siffrorna sammanställs månads- och kvartalsvis baserat på ett mer begränsat och preliminärt statistiskt underlag än de ordinarie kvartalsvisa nationalräkenskaperna.

Nästa BNP-indikator – för juni 2021 – offentliggörs den 29 juli.

ANNONS
ANNONS

Läs även: Stockholm draglok för tillväxten i Sverige [Dagens PS]

Läs mer: SEB: Trendbrott i Företagarindikatorn [Dagens PS]

Läs också: Svenska företag: Nu vill vi anställa! [Dagens PS]