”Mot bakgrund av det underliggande inflationstrycket avser ECB-rådet att höja räntorna med ytterligare 50 punkter vid sitt nästa penningpolitiska möte i mars”.

ANNONS

Det skriver Europeiska centralbanken, ECB, i ett pressmeddelande.

Där framgår det att räntan höjs med 50 punkter, vilket betyder att inlåningsräntan nu ligger på 2,5 procent.

ECB meddelar vidare att avsikten är att höja räntan med ytterligare 0,5 procentenheter i mars.

Inflationen ska ner och hållas i schack

”ECB-rådet kommer att hålla kursen när det gäller att höja räntorna avsevärt i stadig takt och hålla dem på nivåer som är tillräckligt restriktiva för att säkerställa att inflationen snabbt återgår till sitt medelfristiga mål på 2 procent.”

Räntehöjningen på 50 punkter var väntad och enligt bedömare kommer svenska Riksbanken sannolikt att följa ECB:s exempel och också höja styrräntan med 50 punkter (se länkar under artikeln).

ANNONS
ANNONS

Under torsdagen har även Storbritanniens centralbank Bank of England lämnat sitt räntebesked. Som väntat blev det en 50-punktshöjning även i Storbritannien.

Läs mer om det här: Strimma av hopp för trängda britter [Dagens PS]

I sitt pressmeddelande skriver ECB att värdepappersportföljen från stödköpen under pandemin nu ska minskas.

”Som kommunicerades i december kommer APP-portföljen att minska med i genomsnitt 15 miljarder euro per månad från början av mars till slutet av juni 2023, och den efterföljande takten i portföljminskningen kommer att bestämmas över tiden.”

Ytterligare detaljer om Europeiska centralbankens tillgångsköpsprogram väntas senare under torsdagseftermiddagen.

ECB höjde räntan fyra gånger i fjol

Under 2002 höjde ECB räntan vid fyra tillfällen. Det var då första gången sedan 2014 som räntan i eurozonen hamnade i nagativt territorium.

ANNONS
ANNONS

För tredje månaden i följd föll inflationen i eurozonen i januari, men fortfarande ligger den totala inflationen på 8,5 procent medan kärninflationen är oförändrad på 5,2 procent.

Läs mer: ECB:s räntehöjning tungan på vågen för Thedéen [Dagens PS]

Läs även: Riksbanken spås följa ECB och BoE [Dagens PS]