Det enda inflationen i december i USA i dag har gemensamt med inflationen 1982 är att den låg på ungefär 7 procent, enligt en analys.

ANNONS

Där slutar också likheterna mellan den amerikanska inflationen i december och inflationen för 40 år sedan, skriver The Wall Street Journal i en analys.

Då, 1982, föll inflationstakten. I dag ökar den.

Jimmy Carter var president i USA när inflationen nådde en topp på 14,8 procent 1980 och den iranska revolutionen hade drivit upp oljepriserna. Enligt WSJ uppgick kärninflationen det året till 13,6 procent.

Tidningen berättar om hur dåvarande Fed-ordföranden Paul Volcker bestämde sig för att krossa inflationen med en stram penningpolitik.

Då var styrräntan 19 procent!

Detta ledde USA in i en recession 1980 och året därpå gick USA in i en ännu djupare recession när styrräntan låg på extrema 19 procent.

Därefter, sommaren 1982, sjönk både inflationen och räntorna, konstaterar WSJ och tillägger längre ner i texten att den amerikanska penningpolitiken då och nu skiljde sig som natt och dag.

På den tiden, på 1980-taet, fick räntorna fluktuera oförutsägbart. I dag är målet med centralbankens penningpolitik att hålla räntan nära noll.

ANNONS
ANNONS

Det finns däremot, skriver WSJ, två andra episoder som är mer lik dagens inflation än den som var 1982.

Åren 1946 och 1966

Dels den som rådde omedelbart under efterkrigstiden, 1946, när räntan steg som mest till nästan 20 procent, och dels 1973 när inflationen också var 7 procent, en utveckling som egentligen startade 1966 och var driven av mat och energi efter ett arabiskt embargo mot USA för att man stöttade Israel under Yom Kippur-kriget, berättar WSJ och uppmanar Jerome Powell, som styr USA:s centralbank Federal Rserve i dag, om än inte med lika fria händer som sina föregångare, att ta reda på om inflationen nu har mer gemensamt med den som var 1946 eller den som startade 1966.

Läs även: USA:s inflation högsta sedan 1982 – nu 7 procent [Dagens PS]