Forskare menar att vaccin för måttlig fetma borde prioriteras upp. Detta efter studier som visar ett samband mellan fetma och svår covid-19-infektion. 

ANNONS

De med extrem fetma, det vill säga med ett BMI (Body Mass Index) över 40, får en prioriterad plats i vaccinationskön. Men forskaren och hjärtspecialisten Per Svensson på Karolinska institutet och Södersjukhuset i Stockholm tycker att kraven för att ingå i fas 3 i stället för fas 4 borde sänkas till att inkludera även de med måttlig fetma, alltså ett BMI över 30.

”Lika stark riskfaktor som diabetes”

”Det kan jag absolut tycka, att ”vanlig” fetma borde ingå i den gruppen, utifrån våra fynd. De talar ändå tydligt för att fetma är en riskfaktor som alla de andra, och den är ju lika stark som diabetes”, säger Per Svensson till Sveriges Radio.

Per Svenssons har studerat 1 000 covidpatienter som behövt respiratorvård, och han kom fram till att fetma är en oberoende och tydlig riskfaktor som är minst lika stor som diabetes.

FHM hänvisar till brittisk studie

Över en miljon svenskar har ett BMI över 30, som har följdsjukdomar som diabetes och högt blodtryck. Dessa följdsjukdomar ger förtur i vaccinkön i nuläget, men vaccin prioriteras inte för de med måttlig fetma som sådant. Folkhälsomyndigheten hänvisar till en brittisk studie som visar att diabetes är en större riskfaktor än måttlig fetma.

”Vi vet att fetma inte ses som en ”riktig sjukdom” av många människor. Och jag skulle vilja nu att Folkhälsomyndigheten ställer sig över sådana fördomar och faktiskt prioriterar upp fetma så att människor med fetma blir vaccinerade i fas 3”, säger Joanna Uddén Hemmingsson, läkare från Svensk förening för obesitasforskning.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Bevisat: Motion sunt för själ och kropp