Förslag till ett gemensamt journalsystem ska plockas fram av E-hälsomyndigheten på uppdrag av regeringen. Detta efter kritik från Coronakommissionen.

Regeringen har gett E-hälsomyndigheten, som bildades 2014 sorterar under Socialdepartementet med huvudkontor i Kalmar, i uppdrag att analysera hur möjligheterna till så kallad sammanhållen journalföring kan öka mellan vården och omsorgen.

”Om olika vårdgivare delar vårddokumentation med varandra ökar patientsäkerheten och samordningen av vårdinsatser”, skriver regeringen i ett pressmeddelande enligt Dagens Medicin.

Kritik från Coronakommissionen

Coronakommissionen konstaterade i sitt delbetänkande om äldreomsorgen i december att avsaknaden av en fungerande sammanhållen journalföring är ett allvarligt patientsäkerhetsproblem.

Det finns redan lagmöjligheter och ett system för det, Nationell Patientöversikt, NPÖ. Men när det gäller vaccin så används det bara av nio regioner och endast var tionde kommun gör journalmaterial tillgängligt för andra vårdgivare, skriver Dagens Medicin.

Slutredovisning i februari 2022

I oktober ska E-hälsomyndigheten leverera preliminära förslag hur möjligheterna till sammanhållen journalföring kan öka och användas av alla vårdgivare i hela landet, samt uppskatta kostnaderna för detta.

ANNONS
ANNONS

Den 15 februari 2022 ska uppdraget om ett gemensamt journalsystem slutredovisas, enligt Dagens Medicin.

Läs mer: Journalsystem totalsågas: ”Patienter blir lidande” – Dagens PS