Det svenska läkemedelsbolaget Alzecure Pharma AB har presenterat nya data om sin läkemedelskandidat ACD856 mot Alzheimers sjukdom.

Vid konferensen Alzheimer’s Association International Conference 2021, som pågår mellan den 26 och 30 juli, presenterade Alzecure Pharmas forskningschef Johan Sandin, nya data om bolagets läkemedelskandidat ACD856.

Alzecure Pharma AB är ett svenskt läkemedelsbolag som arbetar med forskning och utveckling av nya läkemedel med ett huvudsakligt fokus på Alzheimers sjukdom. Bolaget utvecklar sjukdomsmodifierande och symptomlindrande läkemedel mot Alzheimers och mot andra sjukdomar som ger kognitiv dysfunktion och mot smärta.

Har effekt på minnet och kognitionen

Datan som presenterades på konferensen visar att läkemedelskandidaten binder direkt till den intracellulära domänen av receptorerna för neurotrofiner, de så kallade Trk-receptorerna, vilket enligt studien påverkar viktiga signalsubstanser i hjärnområden som är viktiga för minnet och kognitionen. Det i sin tur leder till de kraftfulla effekter som ACD856 i prekliniska modeller har visat sig ha på minnesförmågan och kognitionen.

Under första halvåret 2020 genomgick ACD856 en första klinisk studie vars data visade att läkemedelskandidaten lämpar sig för fortsatt klinisk utveckling.

”Vi har med dessa data visat hur ACD856 påverkar både nervcellsfunktion och kognitiv förmåga, vilket sker via en unik biologisk mekanism som har en stark koppling till kognitiv funktion i människa.”, säger Johan Sandin, forskningschef på AlzeCure Pharma i ett pressmeddelande.

Kan även behandla andra sjukdomar

Just nu pågår en klinisk fas 1-studie med ACD856 och enligt Alzecure Pharmas vd, Martin Jönsson, finns möjlighet att potentiellt inte bara behandla Alzheimers sjukdom med utan även flera olika sjukdomstillstånd.

Det abstrakt och den poster som presenterades på Alzheimer’s Association International Conference 2021 finns tillgängliga på Alzecure Pharmas webbplats. Abstraktet är författat av Alzecures forskningschef Johan Sandin, Pontus Forsell, Head of Discovery på Alzecure, Gunnar Nordvall, kemichef, och Matthias Rother, medicinsk programchef på Alzecure.

ANNONS
ANNONS

Alzecure Pharma (ALZCUR) är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Läs mer: Godkännande av Aduhelm mot Alzheimers kunde gjorts bättre [Dagens PS]