Svensk forskning inom medicinteknik befinner sig på samma nivå som Harvard, Johns Hopkins, Oxford och Stanford, det visar en studie om forskningspatents ekonomiska värden.

ANNONS

I en ny studie har analysföretaget Cascelotte utvärderat Medtechlabs som drivs av KTH, KI och Region Stockholm, och studien visar att forskningscentret ligger i den absoluta toppen bland världens forskning inom medicinteknik.

Måns Marklund, vd på Cascelotte, berättar för Dagens Industri att grunden i metoden som använts i studien baseras på patentanalyser som har gjorts med hjälp av algoritmer som bygger på vetenskapliga studier, som vilka länder man får patenten beviljade i, hur fort det går att få patentet beviljat och att få citeringar samt framåt- och bakåtciteringar.

20 miljoner patentansökningar

I studiens analys har beräkningsalgoritmer använts på 20 miljoner patentansökningar och patenten från Medtechlabs har jämförts med patent från andra forskningscenter som är världsledande inom medicinteknik.

”Det visar att de ligger på ganska lika, höga nivåer med väldigt värdefulla patent som alstras ur deras forskning och utveckling”, säger Måns Marklund till Di.

Viktig analysmetod för finansiärer

För att kunna övertyga både privata och offentliga finansiärer om värdet av olika initiativ inom forskningen är det här nya sättet att framtidsvärdera forskningsresultat viktigt.

Johan Schuber, vd på Medtechlabs, menar att det också är jätteviktiga resultat för Stockholm för att kunna locka de bästa talangerna och få företag att lägga sina FOU-verksamheter i staden.

Sverige bra på samarbeten

Måns Marklund på analysföretaget Cascelotte anser att högvärderad innovation drivs fram av de tvärvetenskapliga innovations- och forskningsinitiativen och säger till Di att samarbeten mellan industri och akademi också är något som Sverige är bra på.

ANNONS
ANNONS

”Det vi dock ser att Sverige håller på att tappa ganska mycket, om vi jämför med USA och Kina framför allt, är ‘future technology analytics’, att försöka analysera och se vilka forsknings- och teknikområden man behöver satsa på de kommande tre till fem åren”, säger han till Di.

Läs mer: Forskning ska samlas i ny byggnad för Life Science [Dagens PS]