I en nyligen publicerad vetenskaplig studie dras slutsatsen att det inte finns någon övre gräns för hur gammal en människa kan bli. 

ANNONS

Två av forskarna bakom den uppmärksammade studien är verksamma vid institutionen för matematiska vetenskaper på Chalmers. Holger Rootzén och Dmitrii Zholud. 

De båda Chalmersforskarna publicerade sin teori om att det inte finns någon övre gräns för människors livslängd år 2017, sedan dess har större datamängder tillgängliggjorts och en ny studie, gjord i samarbete med forskare från EPFL, Max Planck Institute for Demographic Research och HEC Montreal, har kommit fram till samma slutsats om att det inte finns några statistiska belägg för människors maxålder.

Har kunnat styrka resultaten

Enligt Holger Rootzén, som är professor på avdelningen för tillämpad matematik och statistik, har de med mycket större datamängder kunnat styrka sina tidigare resultat.

Data till studien samlades i genom den internationella databasen International Database on Longevity som innehåller fler än 1 100 personer från 13 länder som är över 110 år, så kallade supercentarians. Databasen innehåller även så kallade semisupercentarians, personer över 105 år. Data samlades även in genom uppgifter från Italien om alla personer som var minst 105 år mellan januari 2009 och december 2015.

Ingen kommer nå gränsen

För att analysera dödligheten hos italienska och franska semisupercentarians använde forskarna en kombination av överlevnadsanalys, extremvärdesstatistik och datorintensiva metoder. Fynden tyder på att den fysiska övre gränsen för människors livslängd är så hög att det inte är sannolikt att någon når den.

Möjligheten att någon kommer leva, till exempel, i 130 år ökar, eftersom antalet individer som lever väldigt länge ökar. Men Holger Rootzén menar att det inte är sannolikt att någon de kommande 25 åren kommer leva mer än 128 år, om det inte sker några medicinska revolutioner.

ANNONS
ANNONS

Vid hög ålder verkar det inte finnas någon skillnad i dödlighet mellan kvinnor och män. Studien visar att de skillnader i överlevnad som exempelvis finns mellan kvinnor och män och mellan människor med olika livsstil planar ut efter en ålder på 108 år.

Läs mer: Miljardärers jakt på ökad livslängd kan gynna alla [Dagens PS]