Kinas inköpschefsindex för industrin stiger gentemot förra månaden. Detta går emot marknadens konsensusprognos, enligt Caixin. 

ANNONS

Industriindexet förbättrades under juni till 51,2. Marknaden hade enligt Bloomberg väntat en minskning till 50,5.

Föregående månads utfall var 50,7.

En siffra över 50 indikerar expansion.

Kina juni, 2020 Konsensus maj, 2020 Förändring
Caixin inköpschefsindex industrin 51,2 50,5 50,7 1,0%

Konsensusdata från Bloomberg

ANNONS
ANNONS