Kina behöver kol. Nyligen lades ett antal kolgruvor ned för att försöka nå målet att få landet koldioxidneutralt 2060. Nu beordras befintliga gruvor att öka produktionen.

ANNONS

Kina är ett land som drivs av kol. Kol används för uppvärmning, för el- och stålproduktion. Tidigare under året stängde landet hundratals kolgruvor, och skar ned produktionen från andra. När sedan politiska spänningar gjorde att det infördes importrestriktioner för kol från en nyckelleverantör, Australien, var krisen ett faktum.

Tillgången på kol sjönk, samtidigt som efterfrågan steg, dels tack vare industriell tillväxt, dels på grund av extrema väderförhållanden.

Minskade tillväxtsiffror

Det rapporteras om elbrist från 20 provinser under de senaste veckorna. Elransonering under vissa timmar med toppanvänding har införts. På en del håll har några fabriker stått helt stilla. Allt detta innebär att Kinas industriproduktion minskat drastiskt, vilket påverkar siffrorna för Kinas BNP-tillväxt.

Nu kräver Kinas regering att 72 av de befintliga kolgruvorna ökar sin produktion. Totalt vill regeringen att gruvorna levererar 98,4 ton extra, enligt CNN. Det motsvarar cirka 30 procent av Kinas månatliga kolproduktion.

Pris på kol sjönk

Nyheten om den ökade produktionen gjorde att priset på kol sjönk under fredagen. Det visar också vilka utmaningar landet står inför när det gäller att balansera landets behov av kol med president Xi Jinpings försök att göra Kina till koldioxidneutralt land till år 2060.

Priserna på kol har varit rekordhöga, och bristen på energi stor i landet, något som Dagens PS tidigare berättat om. 

Landets satsningar på förnybar energi har misslyckats totalt hittills. Torka ödelade vattenkraftverken i södra Kina, och svaga vindar innebär att vindkraftverken inte levererar.

ANNONS
ANNONS

Priserna höjs

Kinas elkris skapar också stora problem på världsmarknaden, och spiller över på en rad produktionskedjor. Risken finns också att konsumenterna drabbas direkt, då priser hos tillverkare och återförsäljare höjs.

Ordern från Peking kommer bara ett par dagar efter att Kinas högsta ekonomiplaneringsbyrå bad landets tre största kolproduktionsprovinser – Inre Mongoliet, Shanxi och Shaanxi – att leverera 145 miljoner ton kol under fjärde kvartalet för att inte landet ska drabbas ännu hårdare av energikrisen.

Läs även: Kinas elkris värre än Evergrande: ”Som en naturkatastrof” [Dagens PS]