Dagens PS

Kan vi lita på de modeller ekonomer använder?

Ekonomer använder modeller för att uppskatta hur den globala uppvärmningen påverkar världsekonomin, men fungerar deras modeller?
Ekonomer använder modeller för att uppskatta hur den globala uppvärmningen påverkar världsekonomin, men fungerar deras modeller? (Foto: Pixabay)
Annika Hjerpe
Annika Hjerpe
Uppdaterad: 22 nov. 2023Publicerad: 22 nov. 2023

Kritiker menar att de integrerade utvärderingsmodeller, IAM, som ekonomer använder för att dra slutsatser har begränsningar, eller rentav är felaktiga.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Inför de internationella klimatförhandlingarna vid COP28 i Dubai, som börjar den 30 november, uppdaterar ekonomer sina uppskattningar av hur den globala uppvärmningen påverkar världsekonomin, det rapporterar Reuters.

Inte för klimatförändringar

Kritiker säger att ekonomernas siffror är resultatet av ekonomiska modeller som inte passar för att få med hela omfattningen av klimatskador och att de kan de ge politisk passivitet ett alibi.

I år har rekordvärme, torka, skogsbränder och översvämningar orsakat skador för flera miljarder och det är innan den globala uppvärmningen ens nått över Parisavtalets tak på 2 grader.

ANNONS

Senaste nytt

Osannolik slutsats

Vissa ekonomiska modeller drar trots det slutsatsen att uppvärmningen vid sekelskiftet kommer orsaka mindre skada på världsekonomin än covid-19 har gjort, eller slå mindre mot globala aktier än finanskrisen 2007–2009 gjorde.

Kritiker menar att den slutsatsen är osannolik.

William Nordhaus, amerikanen som fick Nobelpris i ekonomi 2018, orsakade då kontrovers med en modell som fann att den klimatpolitik som bäst balanserar kostnader och fördelar ur ekonomisk synvinkel, skulle resultera i en global uppvärmning över 3 grader år 2100.

ANNONS

Många beslutsfattare ser begränsningar i modellen. I september sade Europeiska centralbankens verkställande ledamot Isabel Schnabel att den kan underskatta effekten, andra går längre och säger att hela tillvägagångssättet är fel.

Inte som andra chocker

Det handlar om de “integrated assessment models”, integrerade utvärderingsmodeller, IAM, som ekonomer använder för att dra slutsatser om sådant som finansiella risker, produktionsförluster och pissättning av koldioxidmarknader.

Ekonomer förlitar sig på den generella jämviktsmodellen, en teori om hur efterfrågan, utbud och pris interagerar genom en hel ekonomi för att hitta balans efter att ha utsatts för en yttre chock.

“Men klimatförändringarna skiljer sig fundamentalt från andra chocker, för när de väl har slagit till försvinner de inte”, säger Thierry Philipponnat till Reuters.

Han är författare till en rapport av Finance Watch, en Bryssel-baserad icke-statlig organisation för allmänintresse om finansiella frågor.

“Och om det grundläggande antagandet är felaktigt, har inte resten mycket betydelse, om någon”, säger han vidare till Reuters.

Vill du läsa de senaste nyheterna om ekonomi och företag? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

ANNONS

Läs mer: Extrem värme kostar över tusen miljarder om året Dagens PS

Läs mer: Så mycket kostar klimatkrisen – per dag Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Annika Hjerpe
Annika Hjerpe

Reporter på Dagens PS med fokus på bland annat Life Science, hälsa och hållbarhet.

Annika Hjerpe
Annika Hjerpe

Reporter på Dagens PS med fokus på bland annat Life Science, hälsa och hållbarhet.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS