Riksbankens ledamöter eniga om att lämna styrräntan oförändrad på noll procent.

ANNONS

Även räntebanan lämnas oförändrad, men inflationsprognosen för i år sänks till 1,4 procent – långt under 2-procentsmålet alltså – från den tidigare prognosen på 1,8 procent.

Mätt som KPIF sänks prognosen från 1,7 till 1,3 procent.

”Den ovanligt milda vintern och lägre oljepriser bidrar till fallande energipriser, vilket håller inflationen nere 2020”, skriver Riksbanken i ett pressmeddelande, där det även framgår att Riksbanken med riksbankschefen Stefan Ingves höjer Sveriges BNP-tillväxt med 0,1 procentenheter i år, 2021 och 2022.

”Efter flera år av hög ekonomisk tillväxt har konjunkturläget i Sverige blivit mer balanserat”, resonerar Riksbanken som emellertid tror att BNP-tillväxten gradvis ökar i slutet av 2020 med en stabiliserad efterfrågan i kombination med en något snabbare ökning av investeringarna och konsumtionen i Sverige.

ANNONS
ANNONS

Nordea skriver i en kommentar att själva beskedet om den oförändrade räntan och räntebanan var som väntat. Nedjusteringen av inflationen anser storbanken var åt det hökaktiga hållet.