Dagens PS

Trängslet: Ett svenskt framgångsprojekt

Trängslet
Dammen i Trängslet i Dalarna är ett av de största infrastrukturella projekt som gjorts i Sverige. (Foto: Fortum)
Anders Værnéus
Anders Værnéus
Uppdaterad: 25 okt. 2023Publicerad: 25 okt. 2023

Yvar du dig när ett nytt höghus byggs, har du inte varit med om när de stora infrastrukturella projekten byggdes. Som Trängslet till exempel.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Det är mycket i det moderna industriella Sverige som kan kopplas till dagen då bocken Kåre kom hem från betet utanför den plats som vi i dag kallar Falun.

Bonden blev förundrad över den röda färgen på Kåres horn, och beslutade sig för att följa efter bocken ut på betet och se var färgen kom från.

Första kopparådern

Det som bonden fann var den första kopparådern, och det som i förlängningen skulle växa till en av Sveriges viktigaste råvaruproducenter, vilket i sin tur kom att kallas Rikets skattkammare.

Det blev också upptakten till AB Stora Kopparberg, som i dag räknas som världens äldsta aktiebolag. Ett företag som haft enorm påverkan på staten Sveriges framväxt, och som var en stor del i den stormakt som landet kom att bli.

Österdalsälven
Vattnets väg i Österdalsälven har länge fascinerat människan. Med fall, vindlingar och trolsk natur. Så det var inte underligt att blickarna vändes ditåt när tankarna på ett nytt kraftverk började ta fart. (Foto: Vykort)

Stora Kopparbergs verksamhet kom självklart med tiden att växa sig större än bara i Falun. Med tiden blev också processerna att hantera malmen allt mer energiberoende.

När så dotterföretaget Gränges planerade ett nytt anrikningsverk, med ett för stort energibehov för att kunna realiseras, togs beslutet att bygga Skandinaviens största damm i Österdalsälven.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

Gamla projektplaner

Att använda älvens fem forsar till kraftuttag var ett projekt som då och då hade diskuterats ända sedan 1920-talet, men aldrig riktigt fått ekonomisk bäring.

Nu, med de annalkande energislukande nyetableringarna, fanns plötsligt den ekonomi som krävdes för att projektet skulle kunna bli verklighet.

Dalarna
Förundrad ser hon över verksamheten och det jättebygge som pågår framför hennes fötter. Bygget av Trängslet var ett av Sveriges absolut största och snabbaste byggprojekt. (Foto: Per Willegard Häger, Länsmuseet i Gävleborg)

80 procent av fallrätterna i området ägdes redan av statliga Vattenfallsstyrelsen, men de övriga 20 ägdes av lokala markägare. Förhandlingarna om att köpa in dessa fallrätter, blev hårda och långa. I juli 1954 kunde dock slutligen projekteringen börja.

Industrins intresse i att bygget skulle komma igång så snart som möjligt var stort, och projekteringen skyndades på i högsta takt.

Snabb start

Redan på nyåret 1955 sattes spaden i jorden.

ANNONS

Istället för flera mindre dammar och stationer, skulle nu en jättedamm byggas.

4000 hektar mark skulle läggas under vatten, dammen skulle bli 120 meter hög och ha en total fallhöjd på hela 142 meter.

Projektet var enormt och beräknades bli klart för drift till årsskiftet 1961-62.

Gränges behövde dock förstärkt elkapacitet redan till 1960, varför det beslutades att projektet skulle drivas på för uppstart ett år tidigare.

Trängslet
Bygget kom att påverka hela området. En by byggdes upp för arbetarna och platsen var faktiskt ett tag europas största byggarbetsplats. (Foto: Vykort)

Under de fem år som bygget pågick, skapades så många fantastiska produktions-siffror att texten här, skulle bli ett enda långt skrytdokument.

Hur svensk byggnadsindustri på så kort tid kunde genomföra ett av Sveriges största infrastrukturella projekt, ses i dag som nära nog ett underverk.

Stor invigning

ANNONS

I mars 1960 var två av tre generatorer driftsatta och när så invigningen av Trängslet skedde den nionde september 1961, var det en fest utan motstycke.

Landshövding Gösta Elving kunde njuta av en inbjudningslista som rymde Sveriges alla topp-politiker, nationella och internationella industripersonligheter samt kungar och presidenter.

Invigningen blev en manifestation för svenskt kunnande och en uppvisning av politisk vilja och kraft.

Idag pågår den största renoveringen och utbyggnaden av dammen sedan den byggdes Ett jätteprojekt som beräknas kosta 600 miljoner kronor innan det är klart. (Foto: Fortum)

I dag pågår ett gigantiskt upprustnings- och utvecklingsarbete för beräknade 600 miljoner kronor av Trängslet.

Vattenmagasinet, som dammen i dag reglerar, motsvarar all kranvattenåtgång i hela Sverige, eller omvandlat i siffror, 880 miljoner kubikmeter.

Läs mer:

Och se en underbar film om bygget av dammen i Trängslet

ANNONS

Utbyggd vattenkraft – som ett till kärnkraftverk (Dagens PS)

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Anders Værnéus
Anders Værnéus

Journalist, författare och expert på historia inom näringslivet, klassiska båtar och bilar.

Anders Værnéus
Anders Værnéus

Journalist, författare och expert på historia inom näringslivet, klassiska båtar och bilar.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS