Bygghandlarkedjan Byggmax mer än fördubblar sitt rörelseresultat under andra kvartalet, med en siffra på 347 miljoner kronor. Även omsättningen ökar. Bolaget tillskriver resultatet en ”stanna hemma”-trend under våren. 

annons
annons

Omsättningen steg 38,9 procent till 2 499 miljoner kronor (1 799).

Rörelseresultatet blev 347 miljoner kronor (123,0), med en rörelsemarginal på 13,9 procent (6,8).

Resultatet före skatt var 334 miljoner kronor (108,2).

Resultatet efter skatt blev 268 miljoner kronor (86,7), en ökning med 209,1 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 4,39 kronor (1,40), vilket innebär en ökning med 213,6 procent mot föregående år.

Har öppnat sex nya butiker 

Det andra kvartalet i år åstadkom Byggmax den högsta försäljningen och vinsten någonsin.

Under kvartalet var den finansiella påverkan på Byqqmax från Covid-19-pandemin fortsatt positiv.

ANNONS
ANNONS

”I det andra kvartalet uppvisade konsumentmarknaden för byggmaterial exceptionell tillväxt, drivet av en ”stanna hemma”-effekt under covid-19 pandemin. Konsumentmarknaden växte mycket snabbare än den professionella (B2B) marknaden, i linje med en livlig gördet-själv trend i Europa denna vår. På kort sikt påverkas marknaden av”, skriver vd Mattias Ankarberg.

Under kvartalet öppnades sex nya butiker.

Byggmax, Mkr Q2-2020 Q2-2019 Förändring
Nettoomsättning 2 499 1 799 38,9%
Rörelseresultat 347 123,0 182,1%
Rörelsemarginal 13,9% 6,8%
Resultat före skatt 334 108,2 208,7%
Nettoresultat 268 86,7 209,1%
Resultat per aktie, kronor 4,39 1,40 213,6%