Handelsbanken kommer in med ett betydligt lägre rörelseresultat för Q2 i år än motsvarande tid i fjol, det är också lägre än väntat.

ANNONS

Rörelseresultatet för Handelsbanken i årets andra kvartal blev 5 246 miljoner kronor, vilket kan jämföras med ett rörelseresultat på 6 586 miljoner kronor under samma period 2021.

Enligt Di hade analytikerna i snitt räknat med ett rörelseresultat för rapportperioden i år på 5 410 miljoner kronor.

Däremot ökar Handelsbanken sitt räntenetto under Q2 och intäkterna var bara marginellt sämre än väntat.

Totalt uppgick Handelsbankens kostnader under kvartalet till 5 148 miljoner kronor, också det ungefär i linje med förväntan.

”Kostnaderna befinner sig på en nivå som vi är komfortabla med. De ökar visserligen, men då på helt rätt ställen – det vill säga investeringar i fortsatt digital utbyggnad och nya lösningar för våra kunder vilket kommer stärka vår affär och göra oss än mer effektiva”, skriver Handelsbankens vd Carina Åkerström i delårsrapporten.

Handelsbankens kreditförluster var avsevärt lägre, 56 miljoner kronor, än väntade 215 miljoner kronor.

ANNONS
ANNONS

Storbankens nettoresultat efter finansiella transaktioner blev minus 146 miljoner kronor.

Det kan jämföras mer ett plus-resultat netto på 240 miljoner kronor under andra kvartalet i fjol.

Handelsbankens Q2-rapport i korthet:

• Rörelseresultatet minskade med 5% justerat för jämförelsestörande poster*. Redovisat rörelse-resultat minskade med 20% till 5 246 mkr (6 586).

• Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 9,9% (13,4).

• Intäkterna minskade med 2% justerat för jämförelsestörande poster*. Räntenettot nådde den högsta nivån hittills men motverkades av negativa effekter på övriga intäktsrader med anledning av fallande börser och volatila kreditmarknader. Redovisade intäkter minskade med 10%.

• Kostnaderna ökade med 1% justerat för jämförelsestörande poster*. Redovisade kostnader sjönk marginellt.

ANNONS
ANNONS

• K/I-talet uppgick till 46,6% (45,9) justerat för engångsposter*. Redovisat K/I-tal uppgick till 46,6% (42,0).

• Kreditförlustnivån uppgick till 0,01% (0,00).

Läs mer här.

Läs även: SEB:s vd: ”Starkt rörelseresultat” – aktien stiger [Dagens PS]