Swedbanks valberedning har idag påkallat att styrelsen kallar till extra bolagsstämma för val av ny styrelse. Till styrelseordförande föreslås, som tidigare kommunicerats, Göran Persson.

Utöver detta föreslås nyval av Bo Magnusson och Josefin Lindstrand till styrelsledamöter. Det framgår av ett pressmeddelande.

Bo Magnusson har haft en lång karriär inom SEB. Han är idag ordförande i två svenska banker och styrelsemedlem i en av Belgiens största banker. Josefin Lindstrand är jurist på advokatbyrån Hammarskiöld & Co. Hon har både svensk och internationell erfarenhet av arbete mot penningtvätt. Samtliga som nominerats för nyval avser att, senast i samband med extrastämman, lämna de uppdrag som inte är förenliga med uppdragen i Swedbanks styrelse.

Till omval föreslås Bodil Eriksson, Mats Granryd, Kerstin Hermansson, Bo Johansson, Anna Mossberg och Magnus Uggla. Swedbanks styrelse föreslås därmed bestå av nio ledamöter, fem män och fyra kvinnor.

”Jag har idag talat med Swedbanks ordförande och påkallat extrastämma före midsommar. Jag är glad över att på valberedningens vägnar kunna föreslå en stark styrelse med ett antal nyval. Som styrelseordförande föreslås före detta statsminister Göran Persson. Till vice ordförande föreslås styrelsen besluta att utse Bo Magnusson. Därutöver föreslås nyval av Josefin Lindstrand”, kommenterar valberedningens ordförande Lennart Haglund.

ANNONS
ANNONS

Ulrika Francke, Siv Svensson och Peter Norman har alla tre avböjt omval till Swedbanks styrelse i samband med den extra stämman.