Swedbanks nye ordförande, den tidigare S-statsministern, tar bladet från munnen i SVT:s Agenda.

ANNONS

Det rådande konjunkturläget gör att Göran Persson, ny styrelseordförande i Swedbank, avråder regeringen från att jaga bankerna.

Det är inte hushållens skuldsättning som är huvudproblem vid en lågkonjunktur, menar Persson.

”Räntorna är låga och kommer att fortsätta vara låga. En lågkonjunktur kommer inte att innebära att kostnaderna för lånen stiger. Det kommer fortsatt vara press nedåt på räntorna”, säger han i SVT:s Agenda där han också uttrycker oro över att en kommande lågkonjunktur med ökad arbetslöshet samtidigt ökar den regionala rättvisan i landet – med fler kommuner som brottas med ekonomiska problem.

Göran Persson tror emellertid att Sverige bör kunna parera för det.

ANNONS
ANNONS

”Om vi någon gång varit förberedda för en långkonjunktur så är det väl rimligen nu”, säger han i Agenda.