Åker på smäll på 171 miljarder norska kronor, uppger TT. Den norska oljefonden, en av världens största aktieägare, hade enligt telegrammet en avkastning på minus 1,5 procent under årets första kvartal.

Den statliga pensionsfondens aktieinvesteringar gick ned med 2,2 procent under perioden medan fondens onoterade innehav steg med 2,5 procent, framgår det liksom att avkastningen på ränteinvesteringarna blev minus 0,4 procent.

Jämfört med referensindex var avkastningen 0,1 procent högre för oljefonden.

ANNONS
ANNONS

Trots att jätten gick back uppges norska staten ha kvitterat ut 11 miljarder.

Enligt TT sjönk värdet på den norska oljefonden med 183 miljarder norska kronor till följd av omräkningseffekter orsakade av den norska kronans lyft.