En ny rapport från FN visar att flera kriser, främst covid-19, har gjort att mänskliga framsteg har minskat och skapat en global våg av osäkerhet.

ANNONS

Human Development Index mäter länders förväntade livslängd, utbildningsnivåer och levnadsstandard. Enligt FN:s utvecklingsprogram, UNDP, har indexet nu sjunkit två år i rad, 2020 och 2021, det är första gången sedan indexet skapades för 30 år sedan, det rapporterar nyhetsbyrån AFP i RFI.

”Det betyder att vi dör tidigare, vi är mindre välutbildade, våra inkomster sjunker”, sa UNDP:s chef Achim Steiner till AFP i en intervju, enligt RFI.

Covid-19-pandemin främsta orsaken

Human Development Index har stigit i årtionden, men år 2020 började det falla och fortsatte att falla under 2021, vilket raderade uppgången från de föregående fem åren, enligt FN-rapporten kallad Uncertain times, unsettled lives.

Rapporten pekar på covid-19-pandemin som den huvudsakliga orsaken till den globala nedgången, men pekar även på att flera andra kriser, politiska, finansiella och kllimatrelaterade, inte har gett befolkningar tid att återhämta sig.

”Vi har haft katastrofer förut. Vi har haft konflikter tidigare. Men sammanflödet av det vi står inför just nu är ett stort bakslag för mänsklig utveckling”, säger Achim Steiner skriver RFI.

Nedgången påverkar 90 procent av jordens länder

Nedgången i Human Development Index är global och påverkar över 90 procent av världens länder, enligt rapporten. Schweiz, Norge och Island behåller sina topplaceringar i indexet, medan Sydsudan, Tchad och Niger hamnar längst ned.

Ännu har påverkan av Rysslands krig mot Ukraina och den påverkan det haft på energi- och livsmedelstryggheten inte räknats in i årets index, men utsikterna för 2022 är enligt Achim Steiner, utan tvekan, dystra.

Minskning av den förväntade livslängden

En global minskning av den förväntade livslängden är en stor bidragande orsak till nedgången i Human Development Index, den förväntade livslängden har sjunkit från 73 år 2019 till 71,4 år 2021. Pedro Conceicao, rapportens huvudförfattare, beskriver minskningen som en oöverträffad chock och konstaterar att vissa länder, även västländer, har en minskning på två år eller mer.

ANNONS
ANNONS

Rapporten beskriver även hur klimatförändringar, globalisering och politisk polarisering ställer mänskligheten inför en stor och komplex osäkerhet som tidigare aldrig har setts i mänsklighetens historia, något som leder till ökande osäkerhetskänslor. Enligt Achim Steiner har människor tappat förtroendet för varandra.

Vill du läsa de senaste nyheterna om ekonomi och företag? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: Flyktingkrisen fördubblas – chocksiffror från Världsbanken [Dagens PS]