Åtgärder för att hindra penningtvätt tar alldeles för lång tid hos Danske Bank, enligt Finansinspektionen, FI, som nu sätter press på banken.

ANNONS

Danske Bank får nu fram till sista juni 2022 på sig att vidta fortsatta åtgärder för att motverka terrorfinansiering och penningtvätt, enligt ett föreläggande från Finansinspektionen, framgår det i ett pressmeddelande på onsdagen.

”Danske Bank har inte i tillräckligt stor utsträckning bedömt risken för hur bankens produkter och tjänster i Sverige kan utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism”, anser FI som i juni 2020 inledde en undersökning för att se hur lagen om åtgärder mot penningtvätt och terrorfinansiering efterlevs.

Åtgärderna går för långsamt fram

Det framkom då att bankens arbete mot problemen med penningtvätt och terrorfinansiering inte var tillfredsställande.

En del av dessa brister har sedan åtgärdats och åtgärdsplaner upprättats. Men enligt tillsynsmyndigheten FI tar banken för lång tid på sig att genomföra åtgärderna.

Därav föreläggandet från myndigheten.

ANNONS
ANNONS

”Den allmänna riskbedömningen är avgörande för hur en bank utformar sitt arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism, då den ligger till grund för väsentliga delar av bankens övriga åtgärder inom området, det är därför oerhört viktigt att banken åtgärdar denna brist skyndsamt”, säger Karin Lundberg, chef för FI:s verksamhetsområde Bank.

Läs även: Bankdirektören: ”Jag ångrar det djupt” [Dagens PS]