Ett nytt svenskt snillebolag – Luxbright AB – är på väg att listas på Nasdaq First North. Bolaget har utvecklat ett patenterat röntgenrör som kraftigt förbättrar prestandan mot dagens rör som bygger på mer än hundraårig teknik. I samband med introduktionen så genomför Luxbright en spridningsemission på cirka 30,25 Mkr med möjlighet att vid stor efterfrågan utöka emissionen med ytterligare cirka 5,5 Mkr.

Marknaden för röntgenrör omsätter närmare motsvarande 24 miljarder kronor (2,3 miljarder EUR) per år. Luxbright inriktar sig på cirka 15 procent av marknaden med sina patenterade rör. Luxbrights mikrofokusrör med sin unika skalbarhet producerar bland den bästa bildupplösningen på marknaden till ett konkurrenskraftigt pris.

Teckna med BankID
Teckna hos Avanza
Teckna hos Nordnet

 I full gång

”Innovationstaken inom röntgenteknik har varit begränsad allt sedan tysken Wilhelm Röntgens upptäckt för över 120 år sedan. Luxbrights innovationer utgör ett tekniskt genombrott och kan liknas med LED-belysningens intåg på 1990-talet i så motto att teknologin förväntas innebära snarlika produktfördelar och skapa nya appliceringsområden för röntgen”, förklarar Luxbright, och berättar även:

”Bolaget har framgångsrikt förbättrat ”yielden” på sina mikrofokusrör och produktionen har varit i full gång i Kina sedan april. Luxbright har sålt och levererat deras patinerade teknologi till ett flertal kunder.”

Prisbelönt forskning

Bolaget bildades 2012 och verksamheten baseras på den teknologi som grundaren, Dr. Qiu-Hong Hu, har anskaffat; huvudsakligen på Chalmers Tekniska Högskola. Hans prisbelönade forskning har fort­satt på Luxbright, som har förfinat den nya röntgenrörsteknologin.

Luxbrights produkter är tänkta att lösa de problem som har kännetecknat röntgenmarknaden under mycket lång tid: begränsad bildupplös­ning, överflödig värme, komplicerad röntgenrörsdesign och be­gränsad mobilitet av röntgensystem.

ANNONS
ANNONS

Enkla att installera

Bolagets rör är designade så att de enkelt kan installeras i befintliga röntgenmaskiner, utan extra utveckling eller anpassning av utrustningen.

Luxbright ska expandera genom organisk tillväxt och genom partnerskap med företag inom värdekedjan. Därmed skapas en position som ger såväl information som värdefulla kontakter.

Luxbright långsiktiga strategi är att genomgripande – så kallat disruptiv – till sin karaktär. Strategin bygger på att bolaget ska göra en vertikal integration inom röntgenbranschen. Det betyder att Luxbright utvecklas från att enbart vara tillverkare av komponenter till att erbjuda kompletta röntgenapparater. Ambitionen är att i större utsträckning förändra och utveckla dagens röntgenbransch.

Fakta kring emissionen och listning:

Företrädesemission i Luxbright AB (publ). Välkommen att teckna via nedan länkar.

Spridningsemission av units om cirka 30,25 MSEK, möjlighet att utöka erbjudandet om cirka 5,5 MSEK
Listning på Nasdaq First North Growth Market

Teckningsperiod
: 22 oktober till 5 november 2020.
Likviddag: 12 november 2020.
Första handelsdag: 19 november 2020.
11 000 000 units. En (1) unit består av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption.
Teckningskurs: 2,75 SEK per unit.
Det krävs tre (3) teckningsoptioner för att teckna en (1) ny aktie. Teckning sker till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie under perioden från och med den 10 januari 2022 till och med den 4 februari 2022, dock lägst 2 SEK och högst 4 SEK per aktie.
Teckningsperioden infaller 14-28 februari 2022.

Teckna med BankID
Anmälningssedel
Teckna hos Avanza
Teckna hos Nordnet
Prospekt

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.