Bolaget – Midsummer AB – gör nu en riktad emission och en fullt garanterad företrädesemission på totalt cirka 284 miljoner kronor.

Solcellsbolaget berättar att nyemissionerna möjliggör fortsatt expansion och etablering på den europeiska marknaden.

Där till stärks ägarbasen ”med välrenommerade investerare”.

Genomförandet av de aktuella emissionerna på totalt omkring 284 miljoner kronor gör att Midsummer beslutat att senarelägga sin delårsrapport för det tredje kvartalet till 24 november 2020.

Tveklöst växer branschen så det sprakar. En annan aktör, Soltech Energy, fick nyligen sin emissionen övertecknad med hela 590 procent vilket indikerar att solceller är skållheta.

Fakta Midsummer AB
Tillverkar och säljer nyckelfärdig produktionsutrustning för flexibla tunnfilmssolceller och har även egen produktion av solpaneler och integrerade solcellstak. Bolagets teknologi och produkter har en gynnsam position för att möta dagens och framtidens behov på en marknad i stark global tillväxt. Bolaget har under de senaste åren utvecklat sin verksamhet och äger i dag hela kedjan, från tillverkningsutrustning till installation av solcellstak.

ANNONS
ANNONS

Läs mer i pressmeddelandet.