Solelbolaget Soltech Energy har avslutat sin nyemission, vilken blev kraftigt övertecknad. I emissionen, med företrädesrätt för aktieägarna, tecknades aktier för 676 miljoner kronor. Bolaget har därför beslutat att även genomföra en riktad övertilldelningsemission.

ANNONS

Vid nyemissionen tillförs Soltech sammanlagt drygt 144 miljoner kronor före emissionskostnader.

”Vi är ödmjukt tacksamma för det mycket stora förtroende befintliga och nya aktieägare visat oss i denna nyemission. Nu har vi de medel vi behöver för att utnyttja potentialen i den kraftigt växande marknaden och för att fortsätta vår framgångsrika förvärvsstrategi”, kommenterar vd Stefan Ölander i ett pressmeddelande.

Nyemissionen tecknades till 95 procent med stöd av teckningsrätter och till 595 procent utan stöd av teckningsrätter. Nyemissionen blev därmed övertecknad med 590 procent.

Styrelsen har beslutat att emittera ytterligare 3,84 miljoner aktier i en övertilldelningsemission till teckningskursen 12 kronor per aktie, vilket tillför 46 miljoner kronor. Bolaget tillförs därmed totalt 144 miljoner kronor före emissionskostnader. Soltech har efter nyemissionen 69,22 miljoner aktier utestående.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Ny Kina-affär för börsnoterade solenergibolaget [Dagens PS]