Den svenska ekonomin återhämtar sig, BNP väntas öka med nästan 4 procent i år och med 3,5 procent nästa år, det tror OECD.

ANNONS

I sin prognos som presenteras på måndagen skriver industriländernas ekonomiska samarbetsorganisation, OECD, att Sveriges ekonomi återhämtar sig med låg inflation och sjunkande arbetslöshet.

OECD konstaterar i sin prognos att en stark export gör att industriproduktionen höjs och redan har passerat nivån innan pandemin. Restriktioner och människors frivilliga distansering håller samtidigt tillbaka aktiviteten i kontaktnära tjänster som hotell- och restaurang.

Styrräntan kvar på 0

Cirka 5 procent av BNP går i år till budgetsatsningar för att hantera pandemin, mot 3,3 procent förra året. Penningpolitiken har varit expansiv och styrräntan förväntas ligga kvar på 0 procent till i alla fall slutet av 2023.

Tillväxten och företagens investeringar förväntas få stöd av den starka exporten och återhämtningen kommer få stöd av den offentliga konsumtionen och investeringar. Privatkonsumtionen kommer öka i takt med att restriktionerna lättar. Bygginvesteringar väntas öka av stigande bopriser.

När den ekonomiska aktiviteten återhämtar sig väntas arbetslösheten gradvis sjunka, matchningen underlättas av utbildning. Inflationen förväntas ligga kvar under 2-procentmålet.

Välkomnar amorteringskrav

Inflationen skulle dras ned ytterligare av en förstärkning i kronan. Stigande bopriser och ökad skuldsättning hos hushållen ökar de makroekonomiska riskerna, därför välkomnas ett återinförande av amorteringskravet.

”Om bopriserna fortsätter att stiga kraftigt så bör andra åtgärder för att kyla av bomarknaden övervägas, som strama åt gränserna för bolånetak och skuldnivåer i förhållande till inkomsterna, höja fastighetsskatterna eller fasa ut ränteavdragen, tillsammans med andra åtgärder för att förenkla markanvändningen”, skriver OECD.

ANNONS
ANNONS

Bör fortsätta stötta

Tills restriktionerna har lättat bör regeringen fortsätta stötta företagen och hushållen. Investeringar i arbetsmarknadsåtgärder och utbildning kommer hjälpa till att få ned arbetslösheten och ytterligare investeringar i grön omställning kan stärka tillväxten.

”Om återhämtningen visar sig svagare än väntat så finns det utrymme för ytterligare budgetsatsningar för att stötta efterfrågan, då utrymmet i penningpolitiken är litet och den offentliga skulden förblir låg”, skriver OECD.

Läs mer: Företag får svårare att låna pengar igen [DagensPS]