Efter ett hack i kurvan i augusti vände Sveriges BNP upp igen i september och ökade med 1,6 procent jämfört med föregående månad, enligt Statistiska centralbyrån.

ANNONS

Sveriges månadsvisa BNP-indikator sjönk med 3,8 procent i augusti, säsongrensat och jämfört med juli, med flera tunga sektorer som föll, vilket Dagens PS tidigare rapporterat om.

Men tillbakagången blev kortvarig. Statistiska centralbyrån redovisar på torsdagen en preliminär BNP-indikator för september med en uppgång på 1,6 procent, säsongrensat och jämfört med augusti.

För det tredje kvartalet som helhet ökade BNP med 1,8 procent, säsongrensat och jämfört med föregående kvartal.

”Efter en svag augusti vände BNP upp igen i september. Men för kvartalet som helhet är det den starka julimånaden som driver hela uppgången” säger Neda Shahbazi, nationalekonom på SCB, i ett pressmeddelande.

Jämfört med september förra året var BNP 3,3 procent högre, och för det tredje kvartalet som helhet var siffran 4,7 procent högre än 2020.

ANNONS
ANNONS

Läs även: Bred nedgång i ekonomin – tunga sektorerna faller [Dagens PS]