Efter en lång period av återhämtning faller aktiviteten rejält i Sveriges ekonomi. Det är en bred nedgång i ekonomin enligt Statistiska centralbyrån – BNP sjönk med 3,8 procent och flera tunga sektorer faller.

ANNONS

Sveriges månadsvisa BNP-indikator sjönk med 3,8 procent i augusti, säsongrensat och jämfört med juli, vilket Dagens PS tidigare rapporterat om.

Jämfört med samma månad förra året var tillväxten 2,4 procent – klart lägre än de höga tillväxtalen från april-juli som legat runt 8-10 procent.

Det är en bred nedgång i ekonomin, enligt Statistiska centralbyrån (SCB) som i sin tidskrift ”Sveriges ekonomi – statistiskt perspektiv” skriver att maskinindustrin som gått mycket starkt tidigare under året haft en kraftig rekyl nedåt och produktionen var i och med det tillbaka på nivån som rådde kring årsskiftet.

Inom fordonsindustrin sjönk produktionen i både juli och augusti och var återigen lägre än den var innan pandemin.

Halvledarbristen bidragande faktor

SCB anger att den globala bristen på halvledare kan vara en bidragande faktor.

”Brist på insatsvaror är ett problem inom industrin, vilket lett till produktionsstörningar” säger Johannes Holmberg, nationalekonom på SCB.

Företagen möter också kraftigt stigande producentpriser. Årstakten på prisutvecklingen för indexet för inhemsk tillgång (ITPI) var i augusti 12,9 procent samtidigt som inflationen i konsumentled enligt KPI höll sig på 2,1 procent. Trä, varor av trä, metaller, olja, frakt och sjöfart och kött är några av de områden som haft rejäla prisuppgångar och belyses av Statistiska centralbyrån.

Negativt handelsnetto

Men det är inte bara industrin som faller, även tjänsteproduktionen minskade 3,4 procent i augusti. Hushållens konsumtion sjönk med 1,1 procent.

ANNONS
ANNONS

Sveriges handelsnetto var i augusti negativt, alltså var importen av varor högre än exporten av varor.

Att handelsnettot är negativt just i augusti hör dock till vanligheterna. I fjol var handelsnettot positivt samtliga månader utom just i augusti, och detsamma gäller hittills under 2021, skriver SCB.

Läs även: SCB: Varuexport dippade och sänkte BNP [Dagens PS]