Europas höga inflation kommer att gå tillbaka. Det säger ECB: chefsekonom Philip Lane i en intervju med El Pais.

ANNONS

ECB:s chefsekonom konstaterar att återhämtningen skapar flaskhalsar och höga elpriser i eurozonen, men att den inte kommer att stanna av.

Inflationen är ovanlig och tillfällig, säger Philip Lane till El Pais. Den skiljer sig mycket från läge på 1970- och 1980-talet.

När ECB utgår från situationen på medellång sikt så är inflationen fortsatt för låg, inte för hög. Att nivåerna har rusat beror på en kraftig global ekonomisk återhämtning.

Att flera europeiska länder visar på en lägre tillväxt än prognosticerat beror dels på de lokala omständigheterna, dels på tillfälliga problem, menar Philip Lane. Han ser inte det hela som ett hot mot återhämtningen.

”Det är bara en fråga om tid, och svackor som kommer nu kommer senare att balanseras genom återhämtning senare. Vi tror inte att återhämtningsprocessen är över; vi tror faktiskt på en ganska stark återhämtning 2022”, säger Lane i intervjun med El Pais.

Han påpekar att de länder som hamnar efter har en god ekonomisk kapacitet. En del av det handlar om efterfrågan – länder som är beroende av turistnäringen kommer att ha ett bättre år 2022 än nu. Han trycker också på att höga vaccineringstal kommer att hjälpa ekonomin.

”Det andra problemet handlar om falskhalsar. Det kommer att lösa sig så småningom. Det är andra faktorer som gör oss säkra på att vi kommer att klara nästa år bättre, till exempel människors sparande under pandemin.”

ANNONS
ANNONS

Ungefär samma analys som ECB gör den amerikanska centralbanken Federal Reserve. Banken väljer att avsluta en del stimulansköp men förväntas höja styrräntan först nästa år.

Läs också:

Svår återgång til normal ekonomi efter pandemin [Dagens PS]
Bernstein: Aktier som pallar ökat inflationstryck [Dagens PS]