Styrelsen i diagnostikbolaget European Institute of Science, Euris, kallar till en extrastämma och föreslår en företrädesemission på 4,34 miljoner kronor.

ANNONS

Syftet med nyemissionen är att säkerställa pågående försäljningsexpansion och drift av verksamheten.

Villkoren i nyemissionen är 1:1, vilket innebär att en befintlig aktie ger rätt att teckna en ny aktie till teckningskursen 10 öre per aktie.

Sista dag för handel i aktien inklusive teckningsrätt är den 3 mars och aktien handlas exklusive teckningsrätt den 4 mars. Teckningstiden löper från 12 mars till 26 mars och handel med teckningsrätter sker den 12 mars till 23 mars.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Lipigon Pharma till börsen – genomför nyemission [Dagens PS] >>