Det pågår just nu en stor debatt om den ryska ekonomin. Har västs sanktioner skjutit den i sank, och i så fall hur mycket? Ingen vet säkert. Men enligt The Economist finns det faktorer som omvärlden inte har räknat med.

ANNONS

”Också i normala fall är den ryska ekonomin ungefär lika transparent som en sibirisk snöstorm — och det är inte normala tider”, skriver Economist.

Efter kriget i Ukraina och sanktionerna från USA och Europa slutade den ryska statistikmyndigheten Rosstat och centralbanken att publicera data inom många områden – från handel till investeringar.

Forskare från Yale gick nyligen ut i en artikel där man förklarade att Ryssland sannolikt har förlorat 40 procent av sina intäkter från utlandet. Sanktionerna har stora effekter på den ryska ekonomin, och att allt tal om motsatsen är felaktigt, var budskapet.

Men andra debattörer har sagt emot. ”Ekonomin kollapsar inte”, skrev exempelvis Rysslandsexperten Chris Weafer nyligen. Så vad är egentligen sant?

Kraftigt fall i rysk ekonomi

Direkt efter att Ryssland hade invderat Ukraina föll ekonomin mycket riktigt kraftigt. Rubeln tappade en fjärdedel av sitt värde mot dollarn. Börsen kraschade och all handel där avbröts. Västerländska företag drog sig ur Ryssland i hundratal som en följd av sanktionerna. Prognoserna pekade på att rysk BNP skulle krympa med 15 procent över hela året.

ANNONS
ANNONS

Därefter har läget varit fortsatt bekymmersamt. Centralbanken har genomfört massiva räntehöjningar för att rädda rubeln. Det har skett samtidigt som många har förlorat jobbet hos sina tidigare utländska arbetsgivare. Landet befinner sig i recession och under andra kvartalet har BNP ha sjunkit med 4 procent på årsbasis, enligt officiella siffror. I de städer som vilar på en enda industri är läget allvarligt och närmar sig depression.

Ryssland genomgår också en massflykt av både kapital och kompetens. Bara till Georgien hade inflödet av ryskt kapital i maj månad ökat tio gånger från förra året. 15 miljarder dollar har flyttats ur den ryska ekonomin till direkta investeringar i utlandet, skriver The Economist.

Ljusning i rysk ekonomi – klarar sig okej

Men ändå klarar sig den ryska ekonomin mycket bättre än vad många hade trott. Tills största delen beror det på försäljningen av olja och gas, som har lett till ett stort överskott i handelsbalansen trots allt. Även enligt annan tillgänglig statistik klarar sig Ryssland hyfsat. Landet är i lågkonjunktur, men den är inte djup.

Det rör sig om en industriproduktion som i juni hade minskat med 1,8 procent på årsbasis, och även elförbrukningen i Ryssland har börjat öka efter en inledande nedgång.

Data från Sberbank, Rysslands största långivare, tyder på att medianreallönerna har ökat kraftigt sedan i våras, även om det i genomsnitt har blivit lite svårare att hitta jobb.

Inflationen har avtagit och förväntningarna inför nästa år är att den kommer att ligga på 11 procent, mot tidigare uppskattade 17,6 procent. I Ryssland gör sig heller inte någon energikris gällande.

ANNONS
ANNONS

Så står Ryssland ut

Tre faktorer förklarar varför Ryssland fortsätter att slå prognoserna. Skriver The Economist. För det första har den ekonomiska förvaltningen och centralbanken agerat för att skademinimera utifrån förutsättningarna. Fördubblad ränta och andra åtstramningar från centralbanken har bidragit till en låg inflation. Det andra är att den rysk befolkningen är van vid och anpassar sig till kriser på ett sätt som man inte längre gör i de flesta andra länder.

Ekonomisk kris betyder i sig inte att det blir revolt mot de politiska ledarna. För det tredje, skriver Economist, så har rysk ekonomi under ganska lång tid varit ganska fristående från väst. Det kommer på bekostnad av lägre tillväxt, men i gengäld orsakar sanktionerna då inte så stora problem. Under 2019 utgjorde utländska direktinvesteringar i landet ungefär 30 procent av dess BNP. Det globala genomsnittet är 49 procent. Ryssland har dessutom många av de råvaror som det behöver i sina industrier. Dessutom har Ryssland olja och gas att sälja– och kan fortsätta att exportera det både till EU och andra handelspartners.

Med tiden kommer sanktionerna förstås att ta ut sin rätt. Men just nu klarar sig Ryssland ganska bra, skriver The Economist.

Läs också:

Sanktioner: Ryssland förlorar 40 procent av BNP [Dagens PS]
Oklart om parallellimport hjälper Ryssland [Dagens PS]