Läkemedelsbolaget Biontech har utökat antalet depåbevis i sin emission till 5,5 miljoner, från 5 miljoner dollar. Det innebär att företaget kan ta in runt 4,5 miljarder kronor. 

ANNONS

Då teckningspriset per ADS är satt på 93 dollar innebär detta att företaget står att inbringa 511,5 miljoner dollar, motsvarande 4,5 miljarder kronor.

Därutöver kan en övertilldelning bli utnyttjad på 825 000 ADS.

Erbjudandet stänger den 27 juli.

Därutöver har Biontech offentliggjort villkoren för företrädesemissionen på upp till 7 505 596 aktier. Under villkoren för denna kommer aktieägare för varje befintlig ADS i Biontech att få en teckningsrätt den 24 juli respektive 29 juli. 31 teckningsrätter ger rätt att teckna för och köpa en ny ADS i företaget till priset av 93 dollar respektive 80,32 dollar per aktie.

Teckningsperioden gäller från och med 28 juli fram till och med 14 augusti.

ANNONS
ANNONS

Biontech utvecklar ihop med Pfizer ett vaccin mot covid-19 och har hittills uppvisat framgångar kring detta. Bolaget är listat på Nasdaq.