Investmentbolaget Bure har beslutat att genomföra den riktade nyemission som aviserades i pressmeddelanden i förra veckan den 10 och 11 juni. Bolaget tillförs 1,0 miljard kronor i bruttolikvid. Det framgår av ett pressmeddelande.

Bure emitterar 5,18 miljoner nya aktier och har därefter 74,15 miljoner aktier utestående. Teckningskursen var 193 kronor per aktie.

Familjerna Tigerschiöld och Björkman har bekräftat sina avsikter att kvarstå som långsiktiga ägare i Bure.

ANNONS
ANNONS