Det har uppstått en bränsleskada i kärnkraftsreaktorn i Oskarshamn. Tvingas reaktorn stänga ned kan elpriserna rusa, tror flera bedömare. 

ANNONS

En kärnkraftsreaktor i Oskarshamn har drabbats av en bränsleskada, skriver TT (Ny Teknik)

Ägaren OKG:s kommunikationschef Désirée Liljevall får av marknadsskäl inte säga så mycket om skadan till TT. Hon menar dock att skador av det här slaget inte är helt ovanliga.

”Vad just den här bränsleskadan beror på, det vet vi först efter undersökningen av det skadade bränslet”, säger Désirée Liljevall.

Bränsleskadan i Oskarshamn 3 ska inte utgöra någon säkerhetsrisk, men reaktorn kan behöva stängas för lagning. Det gör att kärnkraften nu blir en joker i leken på elprismarknaden.

Bränsleskada kan orsaka lokal nedstängning

Kraftiga pristoppar har präglat hösten efter att efterfrågan ökade på el och produktionen från vindkraften minskat. Dessutom exporterar Norge mindre el enligt Svenska Kraftnät.

Driftschef Pontus de Maré tror att det nu kan bli ännu värre.

”Skulle den bränsleskada som finns på Oskarshamn 3 bli värre och blocket behöver ställas av tappar vi 1 450 MW i elproduktion i södra Sverige”, skriver han i ett uttalande.

ANNONS
ANNONS

I dagsläget är det oklart om reaktorn kommer att behöva stängas ned. Men om det händer kan elpriset stiga med ytterligare någon krona. Det skulle också kunna bli störningar i effektbalansen med lokala nedstängningar som följd.

Oskarshamns kärnkraftverk ägs av OKG Aktiebolag, som i sin tur ägs till 54,5 procent av Uniper och 45,5 procent av Fortum.

Läs också:

Elpriset i Sverige just nu det högsta på tio år [Dagens PS]
Undvik prischocken på el: Sex tips [Dagens PS]