Elicera Therapeutics emission av units inför bolagets kommande börsnotering övertecknades kraftigt. Erbjudandet tecknades till 171 procent, och bolaget tillförs en cirka 62 MSEK före emissionskostnader.

Läkemedelsbolaget Elicera Therapeutics AB – som utvecklar cell- och genterapier för immunbaserad behandling av cancer – är på väg att lista bolagets aktie på Nasdaq First North.

Bolagets emission inför börsnoteringen var på 52 miljoner kronor, men då erbjudandet tecknades till 171 procent fördelat på cirka 3 600 tecknare väljer Elicera att utnyttja möjligheten om övertilldelning om ytterligare cirka 10 miljoner kronor. Teckningar har erhållits från allmänheten samt från ankarinvesterare som lämnat tecknings-åtaganden, framgår av ett pressmeddelande.

Erbjudandet var på 8 kronor per unit, och varje unit består av en aktie och en vederlagsfri teckningsoption av serie TO1. Cirka 2330 tecknare har erhållit tilldelning och kommer att meddelas om denna via sin respektive förvaltare.

”Vi är mycket glada och stolta över det stora intresse som Elicera har tilldragit sig och hälsar samtliga nya aktieägare varmt välkomna. Kapitaltillskottet ger oss förutsättningar att genomföra vår utvecklingsplan och öka takten i våra olika projekt. Det finns betydande medicinska behov inom våra mycket snabbt växande kliniska områden och vi ser fram emot att kunna tillföra livsviktiga behandlingar för cancerpatienter som i många fall saknar bra alternativ”, säger Eliceras vd Jamal El-Mosleh i pressmeddelandet.

Första handelsdag för Elicera på Nasdaq First North Growth Market är preliminärt fredag den 11 juni 2021.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Analys: Stor potential i Elicera Therapeutics aktie