Det finns en uppsjö av analysmodeller för att definiera börsens värdering och vart den är på väg. Värdeinvesterare, tillväxtinvesterare, flödesanalytiker och momentuminvesterare har olika angreppssätt och kommer till olika slutsatser.

ANNONS

En annan utgångspunkt har chartisterna som tolkar mönstren och styrkan i börskurvorna. Just nu finner tyska Deutsche Bank Asset Allocation anledning att göra detsamma.

12,5 procent per år

Banken har identifierat en trendlinje på börsen med start efter finanskrisen 2009. I snitt har börsen under den perioden levererat en avkastning på fina 12,5 procent per år.

Om man vidgar trendlinjen med 12 procent på såväl uppsidan som nedsidan (de streckade linjerna) så får Deutsche Bank en kanal som inkluderar nästan alla kursrörelser under de här tolv åren.

Den enda stora avvikelsen var våren 2020 när pandemin slog till. Men det tog inte många månader innan index var tillbaka inom trendlinjerna.

Under den här perioden har börskurvan aldrig hoppat upp ovanför trendkanalen. Efter årets starka start är det nu nära. Såväl Deutsche Bank som chartisters slutsats är att det väntar antingen en paus i uppgången eller i värsta fall en nedgång.

Att börskurvan ska bryta sig ut ur kanalen på uppsidan borde rimligtvis vara mindre troligt. De senaste 100 åren har börsen avkastat cirka 10 procent per år. De senaste tolv åren är utfallet som sagt hela 12,5 procent.

ANNONS
ANNONS

Det om något talar för en lugnare börs framöver.

Relaterade artiklar:

Analys. Risk i värdering av fastighetsaktier. Dagens PS

Väderomslag på börsen – här är aktierna du ska äga. Dagens PS