Volvofinans Bank, som till hälften ägs av Volvohandlarna och till andra hälften av Volvo Cars, ökade intäkterna men minskade vinsten i det första halvåret.

Justerat för engångseffekter steg vinsten 12 procent.

De totala intäkterna uppgick till 3.150 miljoner kronor (2.900).

Räntenettot uppgick till 2.923 miljoner kronor (2.695).

ANNONS
ANNONS

Rörelseresultatet före kreditförluster blev 267 miljoner kronor (299).

 

Volvofinans Bank, Mkr H1-2019 H1-2018 Förändring
Intäkter 3.150 2.900 8,6%
Räntenetto 2.923 2.695 8,5%
Rörelseresultat före kreditförluster 267 299 -10,7%
Kreditförluster 8,2 6,2 32,3%
Rörelseresultat 259 293 -11,6%
Nettoresultat 203 230 -11,7%