”Vi måste sätta mål som vi inte vet hur vi ska nå”, säger den turkiske tillverkaren av hushållsmaskiner Hakan Bulgurlu, vd för Arçelik. 

ANNONS

Arçelik tillverkar bland annat diskmaskiner, vars stål kommer från en utsläppsintensiv verksamhet och som under en livslängd drar stora mängder el.

I många fall kommer elen dessvärre fortfarande från koleldade kraftverk, vilket är en stor energikälla globalt.

I en intervju med CNBC säger Arçeliks vd Hakan Bulgurlu att han är mycket mån om att skapa en grön omställning för företaget. Bulgurlu vill försöka leva upp till målet om nollutsläpp till år 2050. Han uppmanar också företag att anta ambitiösa mål även om det inte framstår som självklart hur man ska uppnå dem.

Arçelik återvinner 90 procent
”Det finns inte, på det sättet, ett rakt svar. Fysikens lagar dikterar vad som är möjligt. Men vad vi kan göra är att reducera våra utsläpp och vårt avtryck drastiskt”, säger Bulgurlu till CNBC.

Han tror att exempelvis disk- och tvättmaskiner kan bli hållbara. Men han menar att de som finns på marknaden snabbt och i stor utsträckning behöver bytas. Mer energieffektiva apparater som drar mindre vatten ska ta över.

”Vi behöver en kortare livscykel i den omedelbara framtiden för att kunna reducera mängden utsläppsom diskmaskinerna orsakar idag, men sedan behöver de nya maskinerna på marknaden vara slitstarka och återvinningsbara”, säger Bulgurlu till CNBC.

ANNONS
ANNONS

Den koncern han leder har satsat på återvinningsanläggningar där 90 procent av materialen i hushållsmaskinerna på något vis återanvänds.

Läs också:

Apple investerar i förnybar energi hos underleverantörer [Dagens PS]
Arla: Nytt program ska göra mjölk hållbart [Dagens PS]