E-handelsjätten Amazon redovisar en omsättning i linje med förväntat under fjärde kvartalet. Omsättningen uppgick till 60,5 miljarder dollar (43,7), att jämföra med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 59,8. Ökningstakten var 38 procent.

ANNONS

Resultat per aktie hamnade på 3,75 dollar (1,54). Resultatet gynnas av en skattevinst om 789 miljoner dollar. Förväntningarna låg vid 1,83 dollar, men Bloomberg uppger att det inte säkert att det är jämförbart givet den amerikanska skatteffekten.

Amazon spår en försäljning om 47,75-50,75 miljarder dollar i det första kvartalet, vilket indikerar en tillväxt om 34-42 procent. Väntat var 48,7 miljarder dollar, enligt Bloombergs sammanställning. Rörelseresultatet väntas bli 300 miljoner dollar till en miljard dollar. Under motsvarande period 2017 var resultatet en miljard dollar. Väntat var 1,48 miljarder dollar.

ANNONS
ANNONS
Amazon, BUSD Q4-2017 Konsensus Förändring mot konsensus Q4-2016
Nettoomsättning 60,5 59,8 1,2% 43,7
Resultat per aktie, USD 3,75 1,54