Flygbolaget SAS omsättning slog marknadens förväntningar under tredje kvartalet. Resultatet var positivt och bättre än väntat. Jämfört med föregående år steg vinsten. Bolaget justerar nu prognosen för helåret.

ANNONS

Omsättningen uppgick till 13 146 miljoner kronor (12 210), att jämföra med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 13 093.

Rörelseresultatet blev 2 137 miljoner kronor (2 094), väntat rörelseresultat var 1 941. Rörelsemarginalen var 16,3 procent (17,1).

Resultatet före skatt var 2 004 miljoner kronor (1 973).

Resultatet efter skatt blev 1 546 miljoner kronor (1 535), analytikerkonsensus 1 356.

Resultat per aktie hamnade på 3,97 kronor (4,39).

Helårsutsikterna för 2017/2018 har uppgraderats och bolaget förväntas leverera ett resultat före skatt och jämförelsestörande poster omkring 2 miljarder kronor. Utsikterna bygger på att inget oförutsett
i övrigt inträffar.

Tidigare prognos var att SAS förväntar leverera ett resultat före skatt och jämförelsestörande
poster i intervallet 1,5–2 miljarder kronor.

ANNONS
ANNONS

Omni Ekonomi skriver att SAS-aktien rusar med 11 procent på dagens rapportsläpp.

SAS, Mkr Q3-2017/2018 Konsensus Förändring mot konsensus Q3-2016/2017
Nettoomsättning 13 146 13 093 0,4% 12 210
Rörelseresultat 2 137 1 941 10,1% 2 094
Rörelsemarginal 16,3% 14,8% 17,1%
Resultat före skatt 2 004 1 973
Nettoresultat 1 546 1 356 14,0% 1 535
Resultat per aktie, kronor 3,97 4,39

Konsensusdata från Bloomberg