Microsoft redovisar en omsättning som var högre än väntat under fjärde kvartalet. Även resultatet kom in högre än väntat.

ANNONS

Omsättningen uppgick till 30,1 miljarder dollar, att jämföra med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 29,2.

Resultat per aktie hamnade på 1,13 dollar, vilket är 4,6 procent bättre än Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 1,08.

Kapitalinvesteringarna var 3,98 miljarder, väntat 3,80 miljarder.

ANNONS
ANNONS

Aktien steg 3,3 procent i efterhandeln.

Microsoft, BUSD Q4-2017/2018 Konsensus Förändring mot konsensus
Nettoomsättning 30,1 29,2 3,1%
Justerat resultat per aktie, USD 1,13 1,08 4,6%