Dagens PS

Handelsbanken sviker analytikerna – men vd nöjd

Handelsbanken vd
Carina Åkerström, vd för Handelsbanken, är nöjd med resultatet och skriver i rapporten att det är "det bästa i bankens 150-åriga historia". (Foto: TT)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 09 feb. 2022Publicerad: 09 feb. 2022

Analytikerna hade räknat med ett starkare rörelseresultat från Handelsbanken för Q4 än vad som blev fallet, vd Carina Åkerström är dock mäkta nöjd med siffrorna.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Rapporten från Handelsbanken visar att rörelseresultatet för fjärde kvartalet 2021 landar på 6 369 miljoner kronor.

Under samma period 2020 blev rörelseresultatet 5 712 miljoner kronor.

Som framgår är det aktuella resultat bättre än det föregående, men analytikerna hade enligt Di räknat med ett rörelseresultat på 6 430 miljoner krono för Q4 i fjol, enligt Infronts sammanställning av 16 analytikers estimat.

Vd i Handelsbanken: Bästa resultatet i bankens historia

Carina Åkerström, vd för Handelsbanken, är emellertid nöjd med resultatet och skriver i rapporten att det är “det bästa i bankens 150-åriga historia”.

“Vår finansiella stabilitet skapar hög flexibilitet när vi blickar framåt. Vi fortsätter investera, till stor del för att stärka kundmötet. Digitalt och lokalt. Pågående och planerade investeringarna i affärsutveckling och IT skapar än mer värde till våra kunder. Försäljningsprocesserna i Danmark och Finland går planenligt”, skriver Åkerström vidare i bokslutet som du kan ta del av i sin helhet här (pdf).

Styrelsen föreslår en höjning av utdelningen från 4,10 kronor per aktie i fjol till 5,0 kronor per aktie.

Det är en lägre utdelning än vad analytikerna hade räknat med. Deras snittprognos låg på en utdelning på 6,62 kronor per aktie.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

Handelsbankens Q4-resultat 2021 i korthet (efter skatt och jämfört med tredje kvartalet 2021):

• Periodens resultat uppgick till 5 236 mkr (5 193). Periodens resultat från kvarvarande verksamhet ökade 9% till 5 311 mkr (4 875).

•  Resultatet per aktie uppgick till 2,64 kr (2,62).

•  Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 12,5% (12,4).

•  Rörelseresultatet steg 4% till 6 369 mkr (6 127).

•  Räntenettot ökade 2% till 7 503 mkr (7 353).

•  Provisionsnettot ökade 10% till 3 163 mkr (2 867). Provisionsintäkterna från fondförvaltning ökade 7%.

•  Intäkterna steg 7% till 11 561 mkr (10 854).

ANNONS

•  Kostnaderna ökade 13% till -5 187 mkr (-4 600). Justerat för reservering till Oktogonen steg kostnaderna 5% eller 249 mkr, vilket främst förklaras av 206 mkr i ökade utvecklingskostnader.

•  K/I-talet uppgick till 44,9% (42,4).

•  Kreditförlustnivån uppgick till 0,00% (0,01).

•  Affärsvolymerna kopplade till bankens hållbarhetsarbete fortsatte att växa. Under året ökade volymen gröna lån med 45% till 31,1 mdkr (21,4), varav gröna bolån ökade med 61% till 8,7 mdkr (5,4).

Handelsbankens helårsresultat 2021 i korthet (jämfört med 2020):

• Årets resultat ökade 25% till 19 543 mkr (15 588). Årets resultat från kvarvarande verksamhet ökade 29% till 18 848 mkr (14 557).

•  Resultatet per aktie ökade 25% till 9,86 kr (7,87).

•  Räntabiliteten på eget kapital steg till 11,8% (10,0).

ANNONS

•  Rörelseresultatet ökade 25% till 23 475 mkr (18 797).

•  Räntenettot ökade 1% till 29 391 mkr (29 079).

•  Provisionsnettot ökade 18% till 11 458 mkr (9 670). Provisionsintäkterna från fondförvaltning ökade 36%.

•  Intäkterna steg 7% till 43 347 mkr (40 368).

•  Kostnaderna sjönk 5% till -19 843 mkr (-20 927). Justerat för reservering till Oktogonen, jämförelsestörande poster samt valutakursförändringar ökade

•  kostnaderna 3% eller 603 mkr, vilket helt förklaras av 718 mkr i ökade utvecklingskostnader.

•  K/I-talet förbättrades till 45,8% (51,8).

•  Kreditförlustnivån uppgick till 0,00% (0,03).

ANNONS

•  Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 19,4% (20,3).

•  Styrelsen föreslår en utdelning på 5,00 kronor per aktie.

Så har det gått för de andra storbankerna:

Swedbank

SEB

Nordea

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Ola Söderlund
Ola Söderlund

Mångårig journalist med erfarenhet från en rad medier. Bevakar i huvudsak börs- och finansmarknaden för Dagens PS.

Ola Söderlund
Ola Söderlund

Mångårig journalist med erfarenhet från en rad medier. Bevakar i huvudsak börs- och finansmarknaden för Dagens PS.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS