Gustaf Douglas familj har via holdingbolaget Förvaltnings AB Wasatornet sålt elva miljoner aktier i Latour, motsvarande 1,7 procent av det totala antalet aktier och 1,0 procent av rösterna. Det framgår av ett pressmeddelande.

ANNONS

Aktierna såldes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande för 190 kronor styck. Det motsvarar en rabatt på 12 procent mot senaste stängningskursen. Den totala köpeskillingen uppgår till 2 090 miljoner kronor.

Efter avyttringen äger familjen Douglas 487 miljoner aktier i Latour, vilket motsvarar 76,0 procent av aktierna och 79,2 procent av rösterna.

”Vi förblir dedikerade till Latour som dess långsiktiga majoritetsägare. Genom att realisera en mindre del av vårt ägande i bolaget kan vi bidra till en ökad likviditet i Latour-aktien samtidigt som vi diversifierar en del av den finansiella exponeringen i Förvaltnings AB Wasatornet”, heter det i pressmeddelandet.

ANNONS
ANNONS

DNB och Citigroup har varit ansvariga för aktieförsäljningen i Latour.