Fastighetsbolaget Klövern handlas med drygt 30 procent rabatt mot substansvärdet, till följd av kontorsexponering, hög belåning och snårig ägarstruktur med Rutger Arnhult i spetsen.

ANNONS

Den höga belåningen åtgärdas nu genom en pågående nyemission på 2,1 miljarder kronor.

Det skriver Affärsvärlden i en analys på måndagen.

”Sannolikt är ändå rabatten på Klövern något hög över 30 procent. Kanske lite väl pressad av de svaga finanser som bolaget nu åtminstone delvis mildrar något med pågående nyemission. I ett normaliserat läge där vi antar 20 procent substansrabatt är uppsidan i aktien 16 procent. Det är förstås alltid något, men för vår del inte tillräckligt för att kompensera för den relativt höga risknivån. Vi stannar med ett neutralt råd”, skriver Affärsvärlden i sin slutsats.

ANNONS
ANNONS