AIK Ishockey minskar sin omsättning med 13,8 procent räkenskapsåret 2019/2020. Resultatet ökar men är fortfarande negativt; från -9,85 miljoner kronor 2018/2019 till -4.79 miljoner 2019/2020. Föreningen uppger att det finns långt gångna planer för riktade nyemissioner. 

ANNONS

AIK Ishockey redovisar minskande omsättning under räkenskapsåret 2019/2020 (maj till april) jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar minskad nettoförlust.

Omsättningen sjönk 13,8 procent till 29,4 miljoner kronor (34,1).

Resultatet före skatt var -4,79 miljoner kronor (-9,85).

Resultatet efter skatt blev -4,79 miljoner kronor (-9,85).

Likvida medel uppgick till 2,4 miljoner kronor (0,1).

ANNONS
ANNONS

Nya medel behövs

Förlusten för verksamhetsåret 2019-2020 uppges ha blivit större än budgeterat. Donationer och diverse stödkampanjer inbringade 6,5 miljoner kronor, vilket på ett betydande sätt ska ha bidragit till att hålla igång verksamheten. Kravet på eget kapital tillämpas inte inför säsongen 2020/2021.

”För 2020-2021 kommer verksamheten att drivas med underskott och finansieras genom kapitaltillskott och verksamheten kommer delvis att finansieras genom lån, donationer samt att det finns långt gångna planer på ytterligare riktade nyemissioner. Det kan inte uteslutas att ovan beskrivna förhållanden, som innefattar ett flertal väsentliga osäkerhetsfaktorer, enskilt eller tillsammans, kan innebära och leda till att driften av verksamheten såsom den för närvarande drivs måste ses över och omprövas”, skriver företaget i ett uttalande.