I en tid då det finns bot för det mesta kan man fråga sig varför ingen ännu lyckats lösa baksmällans gåta. I en studie som publicerades tidigare i år tycks man dock ha kommit en bit på väg, skriver Wine Spectator.

ANNONS

En studie i baksmällans spår

Att ingen lyckats leverera ett säkert botemedel mot baksmälla kan framstå som sekundärt. Med det sagt är det tankeväckande att vi vet så lite om något som ändå tycks drabba förhållandevis många. Vissa mer än andra.

Av det skälet valde en grupp forskare vid King’s College London och South London och Maudsley NHS Foundation Trust att studera fenomenet. Detta genom att titta närmare på ett antal studier som baserats på just behandling av baksmälla.

I studien som presenterades i tidsskriften Addiction tidigare i år kunde man då konstatera att några av resultaten faktiskt såg mycket lovande ut, skriver Wine Spectator.

Dock var de inte tillräckligt tillförlitliga, enligt studiens huvudförfattare Dr. Emmert Roberts. Så är tillgången på vetenskapligt underbyggd litteratur om baksmällans historia och dess potentiella botemedel också svår att komma över.

Kryddnejlika och ginseng

För att trots detta nå ett så rättvist resultat som möjligt samlade Dr Roberts och hans team in data från 21 studier som genomförts runt om i världen, där man bland annat tittade närmare på behandlingsmetoder som innefattade extrakt på nejlika, röd ginseng, koreansk päronjuice och 20 andra ingredienser, skriver Wine Spectator.

I studien som omfattade totalt 386 testpersoner ingick även placebo, alltså behandlingar utan bevisad effekt.

I resultaten kunde man då utläsa statistiskt signifikanta minskningar av de mer övergripande symtomen på baksmälla bland de personer som tog extrakt från kryddnejlika, skriver Wine Spectator.

ANNONS
ANNONS

Liknande effekter hade även tolfenaminsyra, ett antiinflammatoriskt och smärtstillande medel som normalt används för att behandla migrän, liksom pyritinol, fruktextrakt av Hovenia dulcis, röd ginseng och koreansk päronjuice.

Allra bäst effekt och minst baksmälla upplevde de försökspersoner som tagit kryddnejlikaextrakt och tolfenaminsyra, med en minsking i symtom på 23,5 respektive 34 procent. Vilket motiverar ytterligare forskning.

Brister i mätningarna

Dock fann Dr Robert och hans team också brister i forskningen. Detta eftersom deras studie är den första som bygger på GRADE,  en metodik som används för att bedöma kvaliteten på bevisen i respektive resultat.

Enligt GRADE som lanserades under 2020 av ett nätverk av biostatistiker och folkhälsoforskare, bedömer man styrkan i hälsostudier med hjälp av betyg som hög, måttlig, låg eller mycket låg kvalitet, och poängsätter sedan dessa utifrån ett antal kategorier, till exempel risk för partiskhet, eller inkonsekvens.

I Dr Roberts studie blev dessa poäng av flera skäl mycket låga. Bland annat som ett resultat av oprecisa mätningar och skillnader i typer av alkohol, de olika studierna emellan. Som tillägg till det baserades 8 av de totalt 21 studierna på testpersoner av manligt kön.

Drick med måtta

För att nå en mer rättvis av de olika behandlingsmetoderna skulle man av det skälet behöva inkludera fler kvinnor i studierna, men även arbeta efter mer exakta skalor när man bedömer symtomen, skriver Wine Spectator.

Att några av de studerade behandlingsmetoderna visade sig hjälpa bättre än andra går således inte att styrka, enligt Dr Roberts, som uppmuntrar till fler och mer utförliga studier.

ANNONS
ANNONS

”För närvarande är det säkraste sättet att förhindra baksmälla att avstå från alkohol eller dricka med måtta,” säger han enligt Wine Spectator.

Så dämpar du baksmällan – 3 tips

1. Drick vatten

Uttrycket varannan vatten har knappast uppstått av en slump. Alkohol har en vätskedrivande och uttorkande effekt. För att må bättre behöver du därför fylla på vattendepåerna både under tiden du konsumerar alkohol och dagen efter.

2. Sluta dricka i tid

Det där sista glaset innan baren stänger har sällan gjort någon glad dagen efter. Genom att sluta dricka tidigt på kvällen kommer du må mycket bättre dagen därpå.

3. Gå och lägg dig

Det finns tyvärr ingen quick fix mot vare sig bakisångest eller tungt huvud. Däremot är sannolikheten stor att du känner dig lite bättre om du fått sova ut ordentligt.

Läs även: Fem vanliga frågor och svar om vin [Dagens PS]